Schoolverzekering

Wat doe je bij een ongelukje op school ?

Om dit ongeval te kunnen aangeven aan de verzekeringen hebben we wat documenten nodig.

GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT :

Laten invullen door de behandelende arts en zo vlug mogelijk terugbezorgen aan het secretariaat.

ATTEST TANDLETSEL :

Enkel laten invullen indien er tandletsel door het ongeval is.

UITGAVENSTAAT:

Let op :

De kostennota's, facturen,... die u ontvangt van de geneesheer, ziekenhuis, apotheker, enz... dient u eerst zelf te betalen.

Daarna legt u deze nota's voor aan de mutualiteit met de vermelding dat dit over een schoolongeval gaat.

Zij bezorgen u dan een attest, bedoeld voor de verzekering, dat u samen met de ondertekende uitgavenstaat aan het secretariaat bezorgt.

Indien u nog vragen hebt,

aarzel niet om de school te contacteren

op het nummer : 050 / 20 93 40 of

via mail : dorp.secretariaat@sint-rembert.be

Via onderstaande link kan u de schoolpolis van de Scholengroep Sint-Rembert nalezen.

Schoolpolis Ethias