Schoolvisie

Basisschool Zedelgem Dorp is een dynamische, ruimdenkende en bewegingsgezinde school.

Vanuit onze dorpsverbondenheid en betrokkenheid op de omliggende randgemeenten, creëren we een oefenplaats van verbondenheid: een ‘wij-gevoel’.

Vanuit deze verbondenheid werken we samen, leven we samen en leren we samen.

Een school waar we met geduld kinderen kansen bieden. We stimuleren kinderen om vanuit hun eigen leefwereld, met een brede kijk te leren. Zo kunnen de kinderen zich ontplooien tot wereldburgers.

We hebben respect voor de eigenheid van iedereen.

We werken elke dag, met hart en ziel, aan een positief en veilig leerklimaat. We stimuleren de talenten, de creativiteit, het zelfbeeld en het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid bij alle kinderen. Rekening houdend met hun eigen tempo en niveau.

Met ons leerplan “zin in leven, zin in leren” leggen we de klemtoon op: leren, beleven en ontdekken, oplossingsgericht denken. Kinderen ontdekken op een realistische, ambitieuze wijze hun eigen mogelijkheden, ontwikkel- en leer-kracht.

Onze team-kracht ligt in onze verscheidenheid, inspraak, betrokkenheid, professionaliteit en open communicatie.

In nauwe samenwerking met veel partners investeren we doelgericht in de brede vorming en de brede zorg van alle kinderen. Samen moedigen we kinderen aan, begeleiden hen en dagen hen uit om werk te maken van een sociaal, duurzaam engagement.

Welbevinden en betrokkenheid staat bij ons centraal.

Leren leren en leren leven doen we samen.

Door te differentiëren krijgt iedereen de nodige kansen, in groep of individueel. Met kinderen reflecteren we op hun ontwikkelingsproces zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces en ontwikkeling als persoon.

Als katholieke school gaan we vanuit onze christelijke inspiratie, in open dialoog, de verrijking aan met de diversiteit op alle vlakken.

Geloof wordt nooit opgedrongen. We laten ruimte voor vragen en twijfels. We helpen kinderen bij zingeving in hun eigen levensverhaal.